Lärlingsarbeten

 

Perukmakeri är ett fantastiskt hantverk som dessvärre under en lång tid varit ett utdöende yrke. Jag har ambitionen att arbeta för att bevara detta fantastiska yrke genom att verka för en utbildning som ska kunna ge Gesällbrev i medicinskt perukmakeri.

  Jag verkar nu som Examinator i perukmakeri.

Vilket innebär att jag inte arbetar som lärare i yrket längre.